Videos en tekstenVideos


Teresa van Avila                       


Een tocht door de Innerlijke Burcht                    Une promenade dans le Château intérieur

A walk through the Interior Castle
                         


God alleen is genoeg                                            Dieu seul suffit


Let nothing disturb you
Johannes van het Kruis                        Geestelijk Hooglied                                             Cantique spirituel
                       


Of ik de Bron ook ken                                          Je sais une source


 

The Fountain
Theresia van Lisieux                       


Mijn roeping is...                                                  Ma vocation, c'est l'Amour


Therese of Lisieux - my vocation
Edith Stein                       


Aan het roer                                                       Au gouvernail


Am Steuer
                       


St. Josef draag zorg                                             Veille sur nous St Joseph


St. Joseph sorg
Kruisweg / Chemin de Croix                       


Kruisweg                                                              Chemin de Croix


Way of the Cross
Evangelie


                       


De Zaligsprekingen - Gelukkig zij die...               Les béatitudes - la vie en abondance


The Beatitudes
Gebed


                        


Wanneer je bidt...                                               Quand tu pries...


When you pray...
Interview


Interview Karmel op wegTeksten


Teresa van Avila:                             Zoeken_moet_je_jezelf_in_Mij 

                                                     
                                                       Evangelie_Samaritaanse_vrouw


                                                       Kijk_naar_de_Gekruisigde


                                                       de_vlinder


                                                       de Drie-eenheid


                                                       Ik_leef maar niet in mijJohannes van het Kruis:                  Geestelijk Hooglied

                                                       
                                                       Breng_liefde


                                                       Heilige_Geest


                                                       Donkere_nachtTheresia van Lisieux:                       Strohalmpjes


Edith Stein:                                     St_Josef draag_zorg  

                                                       
                                                       Brief_Pius_XI (Duits)


                                                       Brief_aan_Pius XI (Nederlands)
Elisabeth van de Drieëenheid:         O_mijn_God_Drieeenheid   


                                                        O_mon_Dieu_Trinite   


                                                        Pinksteren
                                                       


Regel eerste kluizenaars Karmel:     Regel_Karmel  Gebed/hymne OLV Berg Karmel:     Flos_Carmeli  (in het Nederlands)


Gebed:                                             Bidden_is_zijn_met_mijn_Beste_Vriend_1                         

                                                        Bidden_is_zijn_met_mijn_Beste_Vriend_2
                             ----------------------------------------------------------------------------------------------


Doe alles wat u in woord of daad verricht in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door Hem. (Kolossenzen 3, 17)