Teresa van Avila


In de 16de eeuw (1515-1582), in Avila, een kleine stad niet ver van Madrid, leefde Teresa van Avila in de Karmel van de Menswording
(foto's: Carmel_Incarnation_Avila).


Ze had daar geen slecht leven: een grote kamer, veel bezoek, veel mogelijkheden om ondanks het slot afgeleid te worden van waar het eigenlijk om ging: een leven met God in gebed en stilte.


Pas later in haar leven, in die tijd was 40 jaar niet meer jong, werd voor haar duidelijk dat God een ander plan met haar had.


Teresa moest terugkeren naar de oorspronkelijke regel van de kluizenaars van de berg Karmel, met een kleine gemeenschap van zusters. Het gebed, met name het inwendige gebed (stil gebed), moest weer de absolute prioriteit krijgen.
Stilte, eenvoud en eenzaamheid, weliswaar iedere dag verbonden met gemeenschappelijke momenten, zijn voor haar noodzakelijk om zich volledig op God te richten. Want daar gaat het om: "solo Dios, basta". Alleen God.


Dit "solo Dios, basta" moet niet worden geinterpreteerd als een afkeer van de mensen. In tegendeel. Door het gebed voelde Teresa zich helemaal met de mensen verbonden, ze wilde intens dat iedereen van God is.


In haar latere leven sticht zij vele kloosters, te beginnen met de Karmel San José in Avila (1562; foto's: Carmel_San_Jose_Avila). Tussen 1567 en 1582 stichtte zij in Castilla en Andalusië, in grote en kleine steden, 16 Karmels voor vrouwen (de soms kleurrijke verhalen hierover zijn in het boek Stichtingen te lezen). Dat was haar nog niet genoeg. Samen met Johannes van het Kruis heeft ze ook de mannelijke tak hervormd, te beginnen met Duruelo in 1568. In veel brieven van Teresa van Avila is te lezen dat ze graag een Karmel in Madrid wilde stichten. Steeds benadrukte ze hoe belangrijk deze stichting zou zijn. De Karmel in Madrid werd uiteindelijk gesticht, maar pas jaren na haar dood, in 1613.


Het gebeurde allemaal niet zonder heel veel tegenstand. Uit de kerk, de samenleving, maar vooral ook uit haar eigen orde. Haar zusters zaten er echt niet op te wachten dat iemand hen zou zeggen hoe het eigenlijk moest. Zij werd van van alles beschuldigd, ze werd geëxcommuniceerd en haar geschriften kwamen op de index van de Inquisitie te staan. Haar persoonlijke relatie met God in het inwendige gebed, werd als protestants gezien.


Toch ging ze door, ondanks haar gezondheidsproblemen die er ook nog bij kwamen. Met een steeds dieper besef: SOLO DIOS, BASTA. In steeds diepere vereniging met Hem: "O leven van mijn leven" (Innerlijke Burcht, 7.2.6).Teresa van Avila is op 2 juni 1577 met het schrijven van de Innerlijke burcht, ook Verblijven genoemd, begonnen, toen ze onder huisarrest in de Karmel van Toledo was (foto's: Carmel_Toledo). In de Karmel San José in Avila is ze met het schrijven doorgegaan en op 29 november 1577 was het boek klaar. Klik hier voor de video "Een tocht door de Innerlijke burcht"


Teresa laat ons vele geschriften na: haar mystieke werken.  Onderstaand citaat is een voorproef. Het gaat over onze houding tegenover God, met name in het gebed.

Naar mijn mening kun je op vier manieren in water voorzien:
ofwel door het water uit de put te halen, wat veel inspanning vergt,

ofwel door met een scheprad en bakken het water draaiend omhoog te brengen. Enkele keren heb ik het gedaan. Het kost niet alleen minder moeite, maar brengt ook meer water aan,

ofwel, beter nog, door watervoorziening langs een rivier of beek. De grond wordt overvloedig gedrenkt en je hoeft niet zo vaak te bevloeien, wat veel minder werk betekent voor de hovenier.

Wanneer het tenslotte veel regent, besproeit de Heer zelf de tuin zonder enige moeite van onze kant. En dit is van al wat ik aanhaalde, ontegensprekelijk het beste.

(Teresa van Avila: Het boek van mijn leven 11,7)


Over het levende water:
Teresa_van_ Avila_Evangelie_Samaritaanse_vrouw


Meer videos en teksten?


Video: God alleen is genoeg

Video: Gods aanwezigheid


Een gedicht van Teresa van Avila:
Zoeken_moet_je_jezelf_in_Mij

Teksten over het lijden van Christus: Kijk_naar_de_Gekruisigde

Teksten over de vlinder:de_vlinder

Gewetensbrief: de_Drie-eenheid

Gedicht: Ik_leef, maar niet in mij (in het Spaans gezongen: Vivo Sin Vivir En Mi)

Nada te turbe in het Spaans: Nada_te_turbe, in het Nederlands: Laat_niets_je_verontrusten
gezongen: Virtual choir of Carmelites - Nada te turbe