Nieuwsarchief 2013 


Kerst


Wees niet bang...

Rondom de geboorte van Jezus vinden wij in het Evangelie vier keer de woorden "wees niet bang". Moge deze woorden ons diep doordringen.


Lukas 1, 13: Maar de engel zei tegen hem:wees niet bang, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, die u de naam Johannes moet geven.

Lukas 1, 30: Maar de engel zei: wees niet bang, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven.

Mattheus 1, 20: Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de Heilige Geest.

Lukas 2, 10: Maar de engel zei: wees niet bang, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw Redder geboren.


Wees niet bang...


Dan kan het onmogelijke mogelijk worden.
Dan kan God ook in ons mens worden.


Zalig Kerstfeest!Giotto: Geboorte van Jezus (14de eeuw)

------------------------------------------------------------------
14 december - Johannes van het KruisEr is een nieuwe video: Johannes van het Kruis in gevangenschap - Geestelijk Hooglied


Johannes van het Kruis werd 9 maanden in een cel van het klooster van de geschoeide Karmelieten in Toledo gevangen gehouden. Daar heeft hij het gedicht Geestelijk Hooglied geschreven. Dit gedicht heeft hij ook uitgebreid toegelicht; het is een belangrijk werk voor onze geestelijke weg.

De video is een dialoog tussen regels uit dit gedicht en stukken uit brieven van Teresa van Avila waarin zij over de gevangenschap van Johannes van het Kruis schrijft.

Volledig gedicht: Geestelijk Hooglied_Johannes_van_het_Kruis.pdf

---------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe pagina:
alle videos en teksten van de website zijn nu eenvoudig te vinden op de pagina  videos en teksten

______________________________________________________________________


8 november - Elisabeth van de Drieënheid


Elisabeth van de Drieënheid (1880-1906) was Karmelietes in de Karmel van Dijon. Zij legde zich erop toe om steeds dieper te treden in het mysterie van de aanwezigheid van de Drieëene God in haar hart.


 Daarover heeft ze een belangrijk gebed geschreven.


In het Nederlands (vertaling Karmel op weg): O_mijn_God_Drieeenheid.pdf


In het Frans (originele taal): O_mon_Dieu_Trinite.pdf


___________________________________


15 oktober - Teresa van Avila


Een tocht door de Innerlijke Burcht: klik hier voor de video
Via de pagina Teresa van Avila zijn foto's van de Karmel van de Menswording in Avila, van de Karmel San José, ook in Avila, en van de Karmel van Toledo te zien.

________________________________________________


1 oktober - Theresia van Lisieux
Mijn roeping is Liefde zijn


Theresia van Lisieux hield van eenvoud en humor. Dit zijn ook de kenmerken van de video "Mijn roeping". Alle woorden zijn van Theresia van Lisieux (Manuscript B, 2v-3v).Video: klik hier


_________________________________________________________________________


Op de pagina "Edith Stein" staat nu een letterlijk citaat van een voormalige medezuster van haar. Het gaat over een minder bekend aspect van Edith Stein: het verrichten van huishoudelijke taken. Het citaat is uit 1976.

_________________________________________________________________________


9 augustus - Edith Stein (Teresia-Benedicta van het Kruis)Er is vaak sprake van crisis: om ons heen, in de Kerk, in het religieus leven, in de maatschappij. Hoe gaan we daarmee om?In een tijd van nog veel grotere crisis heeft Edith Stein het gedicht en gebed "St. Josef, draag zorg" geschreven. Zij treedt hiermee in de voetsporen van Teresa van Avila, die op momenten dat er echt geen perspectief meer te zien was, alles aan St. Josef toevertrouwde.Laat dit gedicht in stilte ons doordringen.Voor het diaporama in het Nederlands: klik hierVoor het diaporama in het Duits (originele taal): klik hierHet gedicht is vertaald door Marie Theres van Beeck: Edith_Stein_St_Josef draag_zorg.pdf


_______________________________________________________________________Nieuwe link
: Karmel Oirschot - bezinning en museum - Karmel_Oirschot.pdf


_______________________________________


16 juli - Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel

Flos carmeli - O gij Karmels bloem (hymne Flos_Carmeli.pdf  in het Nederlands)Op 20 juli wordt de profeet Elia gevierd.


Maria, Elia en de Berg Karmel zijn nauw met elkaar verbonden.

Op de Karmel keek Elia uit naar een teken, dat er na een lange droogteperiode eindelijk regen zou komen. Na lang wachten zag hij boven de zee een klein wolkje (1 Kon 18: 41v).

Al heel lang wordt dit wolkje in de traditie als een symbool voor Maria gezien. De Kerkvader Hiëronymus (4de eeuw) spreekt er al van.

Deze traditie leeft nog steeds in de Karmel en bijzonder op 16 juli. Ze werpt wel wat vragen op, maar het staat vast dat ze in ieder geval al sinds de 4de eeuw leeft.

Misschien nog vroeger ? Als iemand nog een vroegere tekst kent , graag melden: contact.

_________________________________________________


Pinksteren
"Wil met uw vurige en reine vlammen

Mijn ziel ontsteken, heilige Geest.

Verteer me met uw goddelijke liefde,

U die ik elke dag aanroep!Geest van God, schitterend licht,..."Voor het volledige gedicht van de zalige Elisabeth van de Drieëenheid, karmelietes in Dijon (1880-1906), klik hier : Elisabeth_van_de_Drieëenheid_Pinksteren.pdfMeer over Elisabeth van de Drieëenheid : klik hier


"De Heilige Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal jullie bijstaan; hij zal je alles leren en je alles weer in herinnering brengen wat ik je heb verteld. Vrede laat ik bij jullie achter; mijn vrede geef ik jullie, een andere vrede dan de wereld geeft. Maak je niet ongerust en wees niet bang." (Johannes 14 : 26)

_________________________________________________________________________________


Hemelvaart  - bidden in het bovenvertrek tot Pinksteren
(uit Handelingen 1)Een wolk onttrok Jezus aan het gezicht


 


Toen daalden de apostelen de berg af en gingen terug naar Jeruzalem.


In de stad aangekomen gingen ze naar het bovenvertrek.


Zij allen bleven voortdurend met elkaar bidden, samen met enkele vrouwen, onder wie Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers.

________________________________________________________________________________
"Blijf in de stad, tot de kracht uit de hemel over je gekomen is."  (Lucas 24: 49)


Christus is verrezen !
De engel zei tegen de vrouwen : u  hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij  is niet hier :  Hij  is tot leven gewekt, zoals Hij gezegd heeft (Matteüs 28 : 5v)Hij is waarlijk verrezen !

_____________________________________________________________________________20 maart 2013 (8.15, 20.00 en 0.00): interview over Karmel op weg op Radio Maria (AM 675)Luisteren naar het interview: klik hier
Veertigdagentijd - tweede deel
Kruisweg"Vestig je blik op de Gekruisigde en alles zal je licht vallen" (Teresa van Avila: Innerlijke Burcht, 7.4.8)Het gebed van de Kruisweg is een manier om onze blik op de Gekruisigde te vestigen. Om de Kruisweg te openen, klik hierDe Kruisweg is een gebed uit de 14de eeuw. Hij bestaat uit 14 staties en is een hulpmiddel om het lijden van Christus te overdenken.Maar de dood heeft niet het laatste woord...________________________________________________________________________________
VeertigdagentijdIn de Veertigdagentijd (de tijd die ons naar de Goede Week en naar Pasen leidt), kunnen we misschien deze vraag tot ons laten doordringen:Willen wij ons van ganser harte door God laten vinden ?Hieronder een afbeelding van het beroemde schilderij van Rembrandt over de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15: 11v). Of moeten we zeggen : van de twee verloren zonen?Met ons hart luisteren we naar de woorden van de vader.

Over de jonge zoon: "Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden". De ontmoeting zelf was zonder woorden: toen de jonge zoon nog ver van huis was, zag de Vader hem al...

Aan de oudste zoon: "Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou."Over het zoeken van God naar ons en het zoeken van ons naar God, heeft  Teresa van Avila een gedicht geschreven:


"Ziel
, zoeken moet je jezelf in Mij,

En Mij moet je zoeken in jezelf"Voor het volledige gedicht, klik hier : Zoeken_moet_je_jezelf_in_Mij.pdf