Nieuws


Alles heeft zijn uur en tijd...

Er is een tijd om te baren en er is een uur om te sterven,
een tijd om te planten en een tijd om te rooien;
...
er is een moment voor huilen en een voor lachen,
...
een moment voor zwijgen en een moment voor spreken,
...
een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede.
(Prediker 3: 1-8)


Laat ons zonder ophouden bidden voor vrede--------------------------------------------------------------------------------------------------------Pinksteren - wind, vuur, water

Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak...

Toen zagen de leerlingen iets dat op tongen van vuur leek... Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest... (Handelingen 2: 2-3)

Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen levend water vloeien. Daarmee bedoelde Jezus de Geest. (Johannes 7: 38)


                                       
 


De Geest waait door ons heen en geeft ons lucht                                    WIND

De Geest verwarmt ons en brengt ons licht                                             VUUR

De Geest verfrist ons en lest onze dorst                                                   WATERMoge de Heilige Geest over de wereld waaien, stralen en stromen en ons naar vrede en verzoening leiden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Museum van de Karmel Oirschot

Video 'van Karmelberg tot Karmel Oirschot - Zr Helena vertelt'

Een mooie, bezielde getuigenis door een oudere Karmelietes.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pasen

Zij hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd.
(Johannes 20: 2)

We weten het niet.
We kunnen het niet bedenken.
We kunnen het niet berekenen.
Er is geen live-verslag.


Er  zijn meerdere ontmoetingen en meerdere getuigen nodig om tot dit besef te komen:

Jezus is niet meer in het graf, Hij is opgestaan, Hij leeft.


Het Leven is sterker dan de dood.


ZALIG PASEN !--------------------------------------------------------------------------------------------------Veertigdagentijd - vertrouwen

Vol van de Heilige Geest ging Jezus van de Jordaan weg, de woestijn in. Hij bleef er veertig dagen... (Lukas 4: 1-13)

Al die dagen at hij niets en toen ze voorbij waren, had hij honger.


Jezus werd op de proef gesteld. De laatste beproeving (volgens Lukas) was dat hij van de Tempel af kon springen, want God zou zijn engelen sturen om over hem te waken en ervoor zorgen dat hem niets zou gebeuren. De antwoord van Jezus was helder:


Stel de Heer, uw God niet op de proef.


Ook het volk Israƫl werd tijdens hun lange tocht (veertig jaren) door de woestijn vaak op de proef gesteld. Ze hadden dorst en klaagden bij Mozes. Zij vroegen zich af of de Heer hen in de steek had gelaten (Exodus 17: 1-7). Mozes vroeg hen:


Waarom stellen jullie de Heer op de proef?


Woestijn, schaarste, crisis...  In ons innerlijk beginnen we te mopperen, steeds meer, steeds sterker. We twijfelen en voelen ons in de steek gelaten. Op een gegeven moment willen we gewoon een bewijs: God moet nu bewijzen dat Hij er is en dat Hij voor me zorgt.


Maar vertrouwen is precies het tegenovergestelde. In vertrouwen verlangen we geen keihard bewijs van God, maar zijn we bereid op de weg door de woestijn met Hem verder te gaan.Ook Elia moest op de weg door de woestijn (veertig dagen) verder gaan, ondanks schaarste en crisis. Het was een lange weg van leren op God te vertrouwen.


In de voetsporen van Elia kunnen we, op onze tocht door de woestijn leren om op God te vertrouwen. Dit is ons gebed voor allen die schaarste en crisis aan den lijve ondervinden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Zalig Nieuwjaar!


Moge de Heer u zegenen en behoeden
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn

Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken. (Numeri 6:22-27)Door het gebed kunnen wij de vrede die ons wordt geschonken uitstralen. Het is zo hard nodig !