De kluizenaars op de berg Karmel


Het grote karmelitaanse avontuur is in de 11de/12de eeuw begonnen, op een prachtige bergketen van ongeveer 25 km lang, met uitzicht op de Middellandse zee: de berg Karmel.


De renaissance van het kluizenaarsleven stond in verband met de teruggang van het kloosterleven.
Het leven in de kloosters was te druk geworden en het bestuur ervan vergde te veel aandacht.


Leken zochten een plek  om in afzondering helemaal met God te kunnen leven, elke dag, dag en nacht. Iedereen had zijn eigen plek in eenzaamheid, zonder een band met de anderen.


Maar daar bleef het niet bij. Na verloop van tijd begonnen de kluizenaars eens per week samen te komen, voor de Eucharistie. Later kwamen ze elke dag bij elkaar, voor de Eucharistie en ze gingen zich organiseren. Iedereen hield wel zijn eigen leefruimte. Er werd voor hen een Regel geschreven door de heilige Albertus, patriarch van Jeruzalem: de "oorspronkelijke regel van de orde van de allerzaligste maagd Maria van de berg Karmel" (gedateerd tussen 1206 en 1214). De verdere karmelitaanse geschiedenis speelt zich in het Westen af. De Karmel wordt gemeenschappelijker en, voor de mannen, apostolischer.


Wat heeft dit oorspronkelijke gedeelte van de karmelitaanse geschiedenis ons te zeggen?


Er is in ieder geval ruimte voor vele levensvormen binnen de Karmel. De keuze om het accent meer op het kluizenaarsleven of meer op het gemeenschapsleven te leggen, is sterk afhankelijk van de tijd: als het kloosterleven een beetje vastloopt, komt het kluizenaarschap weer op, maar ook dit is weer tijdelijk. De wens om bij elkaar te komen om te bidden, of meer, zal na verloop van tijd weer komen.


Is dit niet een prachtige dynamiek? De Karmel biedt een flexibiliteit die eigenlijk helemaal van onze tijd is.

 

 

Iedereen  moet alleen in zijn cel of in de nabijheid ervan verblijven, er dag en nacht de Wet des Heren overwegen (cf. Ps 1,2; Joz 1,8) en waken in gebed (cf. 1 Pe 4,7) tenzij hij door andere geoorloofde bezigheden in beslag genomen wordt.

(oorspronkelijke Regel, 8)


Oorspronkelijke Regel: Regel_Karmel


Meer over de geschiedenis (online in het Frans, met veel details en afbeeldingen)