Het EvangelieDe Karmel is in de christelijke traditie geworteld, met het geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.


Het Evangelie en de hele Heilige Schrift zijn voor ons de eerste bron van inspiratie.


Reeds de oorspronkelijke regel (zie kluizenaars van de berg Karmel) benadrukt dit:, met verwijzing naar Psalm 1, 2: "Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer overdenkt, overdag en 's nachts".


Stilte is het hart van de Karmel. De Heilige Schrift lezen we met de geesteshouding van Maria, de moeder van Jezus: "Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na" (Lucas 2, 19). Deze benadering laat ruimte voor verwondering.


Want de Heilige Schrift opent een mysterie waar we steeds dieper in kunnen doordringen, maar dat we nooit echt helemaal zullen begrijpen: het Verbond van God met de mens, de menswording, het kruis, de verrijzenis, om maar enkele aspecten van dit grote mysterie te noemen.


De Heilige Schrift is werkelijk voedsel voor ons innerlijk leven. Wij lezen haar, wij bestuderen haar, maar het gaat verder: wij nemen haar in ons op, wij "eten" haar, wij "kauwen" haar, wij "verteren" haar zodat zij ons helemaal doordringt. Aan de profeet Ezechiël werd letterlijk gezegd de boekrol op te eten: "De boekrol die je hier voor je ziet, mensenkind, eet die op! ... Vul je buik ermee, mensenkind. Laat je lichaam deze rol in zich opnemen. 'Ik at de rol op; ze smaakte zoet als honing" (Ezechiël 3, 1-3).


Ook Johannes van het Kruis is helemaal doordrongen van de Heilige Schrift. Zijn teksten zijn vol Bijbelse citaten. In het voorwoord van de Bestijging van de berg Karmel benadrukt hij de essentiële rol van de Heilige Schrift. 


Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst hebben. Want het water dat ik hem geef, zal een bron in hem worden waaruit water opborrelt dat eeuwig leven geeft. (Joh 4, 14)


Video "wanneer je bidt" met teksten uit Matteüs 6: 5-15

Video De Zaligsprekingen - Gelukkig zij die... met teksten uit Matteüs 4-5 en Lukas 6